Blog

Oriënteren op een bedrijf: welke bedrijfscultuur past bij jou?

27 september 2023

Waar bij de ene organisatie veel ruimte is voor creativiteit en experimenteren, wordt bij de andere organisatie veel waarde gehecht aan persoonlijke relaties. Werkplezier ervaar je niet alleen door werk te doen dat je leuk vindt, maar wordt ook door je werkomgeving bepaald. Voordat je ergens gaat werken, is het natuurlijk belangrijk om te weten of het bedrijf bij je past. Dit kun je doen door te kijken naar de bedrijfscultuur. Welke bedrijfsculturen zijn er? Je leest het in deze blog!

De vier bedrijfsculturen gebaseerd op het OCAI-model

Kort gezegd omschrijft de bedrijfscultuur hoe er in een bedrijf wordt gewerkt. Voor het omschrijven van de bedrijfsculturen gebruiken we Het Concurrerende Waarde Model (of OCAI-model) van R. Quinn en K. Cameron. Zij hebben met dit model vier bedrijfsculturen gemaakt die aangeven hoe een bedrijf functioneert, met de bijbehorende kenmerken en waarden.

Bij een Familie cultuur is er vaak wel een werkwijze vastgesteld. Maar wie je kent en wat de ander voor jou wil betekenen, is bepalend. Dat is belangrijker dan de vastgestelde manier van werken. Met regels en procedures wordt soepel omgegaan. Ook de relatie tussen mensen is in deze organisatiecultuur een belangrijke waarde. Dat is te herkennen in de zorg voor het personeel en de hoge klantgevoeligheid. Er is geen concurrentie tussen medewerkers, ze werken samen om het ‘als team’ te laten slagen. Ook gaan ze in een Familie cultuur ver voor klanten en of medewerkers. De waarden die bij een Familie cultuur passen zijn: loyaliteit, vertrouwen, samenwerken en mensgerichtheid. 

In tegenstelling tot een Familiecultuur heeft een bedrijf met een Adhocratie cultuur hun blik naar buiten. Deze bedrijfscultuur wordt ook wel omschreven als de creëer-cultuur. Innovatie is de belangrijkste waarde. Andere waarden zijn flexibiliteit en individualiteit. Deze cultuur kom je vaak tegen bij start-ups of bedrijven in de technologische sector. Bovendien zijn dit organisaties waar medewerkers veel vrijheid krijgen. Ze hebben het doel de mensen zo creatief mogelijk te houden. Medewerkers worden vooral beoordeeld op hun bijdrage aan het resultaat. Dus minder op hun inspanningen en loyaliteit.

De Hiërarchische cultuur is tegenovergesteld aan de Adhocratie cultuur. Deze cultuur komt voor bij bedrijven waar goede interne verhoudingen zijn gekoppeld aan stabiliteit en duidelijkheid. Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de kernwaarden van organisaties met de hiërarchische organisatiecultuur. Vaak hebben organisaties met deze cultuur een lange geschiedenis. Bovendien spelen ze vaak een belangrijke rol in de maatschappij. Medewerkers zijn lang in dienst, daarnaast identificeren ze zich sterk met hun werkgever of hun vak. De stabiliteit en duidelijkheid zorgt voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van de diensten van deze organisaties.

De Markt cultuur, oftewel de resultaatgerichte cultuur. Deze cultuur is volledig tegengesteld aan de Familiecultuur. In bedrijven met een Markt cultuur werken ze vaak met targets en bonussen. Klantgerichtheid en succes zijn de belangrijkste waarden. Zij moeten commercieel succesvol zijn en de concurrentie in de markt voor blijven. Resultaten behalen, prestatie, reputatie en succes zijn in deze cultuur erg belangrijk. Een leider wordt dan ook vaak gezien als winnaar en veeleisend.

Het is belangrijk dat je de bedrijfscultuur meeneemt in je overweging, voordat je kiest voor een bedrijf. Het is zonde als je ergens aan de slag gaat en erachter komt dat het bedrijf toch niet echt bij je past. Wij zijn hier als werkgever ook actief mee bezig, door gebruik te maken van Neurolytics. Neurolytics’ SaaS-oplossing is een waardevol hulpmiddel om passende kandidaten te vinden die goed passen bij een team- en bedrijfscultuur.

Liefs,

Chantay
Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details