Partners


CareerdesQ heeft voor de algemene backoffice, uitzendadministratie, contractbeheer en facturatie gekozen voor een samenwerking met Pay for People B.V. Door onze backoffice uit te besteden aan Pay for People B.V. en hen als mede contractpartij op te voeren, voldoet careerdesQ volledig aan alle normeringen volgens de juiste, meest recente flexwetgeving.


CareerdesQ werkt samen met Yellow Yard en maakt gebruik van de expertise geleverd door middel van het frontoffice systeem. Hiermee wordt dagelijks gewerkt en careerdesQ fungeert als lokale reselling partner voor Yellow Yard.


Scherp Online is strategisch partner van careerdesQ voor de online marketingactiviteiten. Met goed advies, korte lijnen, expertise en goede tooling, laten zij careerdesQ groeien.


De tooling van LinkedIn Recruiter gebruikt careerdesQ om een verbinding te maken met werkzoekenden en (potentiële) relaties. Ook ontvangen we van hun de wijsheden en trainingen, om LinkedIn te gebruiken voor maximaal resultaat.  


Zekerheyd ontzorgt careerdesQ met het aanvragen van doelgroepverklaringen/loonkostenvoordelen en no-risk polissen. Voordelen waar careerdesQ recht op heeft, maar zelf lastig te achterhalen zijn. Dankzij een geautomatiseerd proces en een fijne samenwerking zijn we hier meer in-control.


Capability ondersteunt careerdesQ bij de begeleiding van uitzendkrachten tijdens ziekte. Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en professionele begeleiding vinden wij belangrijk. Onze uitzendkrachten worden centraal gezet en careerdesQ heeft grip op verzuim.


CareerdesQ werkt samen met Artra, hét opleidingsinstituut voor arbeidsmarktprofessionals. Wanneer collega’s bij ons starten, volgen zij  een cursus om het SEU-diploma te behalen. Hierdoor heeft careerdesQ personeel met veel kennis van actuele wetgeving en regels in de arbeidsbemiddeling. Door onze kennis hebben wij een belangrijke en waardevolle adviesrol richting opdrachtgevers en kandidaten.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details