Partners


CareerdesQ heeft voor de algemene backoffice, uitzendadministratie, contractbeheer en facturatie gekozen voor een samenwerking met Pay for People B.V. Door onze backoffice uit te besteden aan Pay for People B.V. en hen als mede contractpartij op te voeren, voldoet careerdesQ volledig aan alle normeringen volgens de juiste, meest recente flexwetgeving.


CareerdesQ werkt samen met Yellow Yard en maakt gebruik van de expertise geleverd door middel van het frontoffice systeem. Hiermee wordt dagelijks gewerkt en careerdesQ fungeert als lokale reselling partner voor Yellow Yard.


Scherp Online is strategisch partner van careerdesQ voor de online marketingactiviteiten. Met goed advies, korte lijnen, expertise en goede tooling, laten zij careerdesQ groeien.


De tooling van LinkedIn Recruiter gebruikt careerdesQ om een verbinding te maken met werkzoekenden en (potentiële) relaties. Ook ontvangen we van hun de wijsheden en trainingen, om LinkedIn te gebruiken voor maximaal resultaat.  


Loonkostenvoordelen ontzorgt careerdesQ met het aanvragen van doelgroepverklaringen/loonkostenvoordelen en no-risk polissen. Voordelen waar careerdesQ recht op heeft, maar zelf lastig te achterhalen zijn. Dankzij een geautomatiseerd proces en een fijne samenwerking zijn we hier meer in-control.